Dyrektor: mgr Beata Halemba (nauczyciel biologii, geografii)
Wychowawcy: mgr Joanna Radek (grupa przedszkolna, oligofrenopedagog)
            mgr Anna Smol (klasa I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradztwa zawodowego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wychowawca świetlicy)
            mgr Małgorzata Ledwoń (klasa II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, oligofrenopedagog)
            mgr Dorota Czaja (klasa IV, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, przyrody)
            mgr Patrycja Wieczorek (klasa V, nauczyciel języka angielskiego, historii, wychowawca świetlicy)
            mgr Iwona Nowak (klasa VII, nauczyciel języka polskiego, historii, oligofrenopedagog)
            mgr Justyna Przygoda (klasa VIII, nauczyciel matematyki, informatyki, techniki, oligofrenopedagog)
Pozostali nauczyciele:

                      mgr Natalia Małyska (nauczyciel religii, wychowawca świetlicy)
                      mgr Grzegorz Francik (nauczyciel biologii, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych)
                      mgr Aneta Kwaśniok (nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, oligofrenopedagog)
                      mgr Sylwia Mrożek (nauczyciel fizyki)
                      mgr Katarzyna Ciuk-Szymanek (nauczyciel języka niemieckiego)
                      mgr Marzena Hucz (nauczyciel wiedzy o społeczeństwie)
                      mgr Agnieszka Janik (nauczyciel współorganizujący nauczanie, wychowawca świetlicy)
                      mgr Iwona Gomoluch (nauczyciel współorganizujący nauczanie)
                      mgr Edyta Gil (nauczyciel współorganizujący nauczanie)
                      mgr Patrycja Dobrakowska-Nowak (logopeda)
                      mgr Iwona Adamczuk (nauczyciel bibliotekarz)
                      mgr Wiesława Sukmanowska (pedagog) 
                     

Pracownicy obsługi i administracji: mgr inż. Wojciech Palacz (księgowy)
                                    Marcelina Wiśniewska (pracownik obsługi)
                                    Maria Zawada (pracownik obsługi)
                                    Lucjan Machoń (palacz CO)

© 2013 Zespół Placówek Oświatowych w Olszynie. Wszelkie prawa zastrzeżone