Dyrektor: mgr Beata Halemba (nauczyciel biologii, geografii, muzyki)
Wychowawcy:

            mgr Iwona Gomoluch (grupa przedszkolna, oligofrenopedagog, specjalista ds autyzmu, terapeuta SI)
            mgr Joanna Radek (klasa I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy)
            mgr Anna Smol (klasa II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradztwa zawodowego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych)
            mgr Małgorzata Ledwoń (klasa III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, oligofrenopedagog)
            mgr Dorota Czaja (klasa V, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, zajęć artystycznych, specjalista ds autyzmu)
            mgr Patrycja Wieczorek (klasa VI, nauczyciel języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca świetlicy)
            mgr Iwona Nowak (klasa VIII, nauczyciel języka polskiego, historii, plastyki, oligofrenopedagog)
           
Pozostali nauczyciele:

                      mgr Justyna Przygoda (nauczyciel matematyki, informatyki, techniki, fizyki, oligofrenopedagog)
                      mgr Natalia Małyska (nauczycie religii, wychowawca świetlicy)
                      mgr Grzegorz Francik (nauczyciel biologii, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa)
                      mgr Katarzyna Ciuk-Szymanek (nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy)
                      mgr Edyta Gil (nauczyciel współorganizujący nauczanie)
                      mgr Magdalena Ślęzok (nauczyciel współorganizujący nauczanie)
                      mgr Dagmara Mąkos (nauczyciel współorganizujący nauczanie)
                      mgr Patrycja Dobrakowska-Nowak (logopeda)
                      mgr Małgorzata Otocka-Szwed(psycholog)
                      mgr Wiesława Sukmanowska (pedagog)
                      mgr Katarzyna Nokielska (terapeuta) 
                     

Pracownicy obsługi i administracji: mgr inż. Wojciech Palacz (księgowy)
                                    Klaudia Kuźniak (pracownik obsługi)
                                    Maria Zawada (pracownik obsługi)
                                    Lucjan Machoń (palacz CO)

© 2013 Zespół Placówek Oświatowych w Olszynie. Wszelkie prawa zastrzeżone