Witamy na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszynie.

it-icon-sq

 

Informacja

Informujemy, że dokonano aktualizacji "Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)", znajdującego się na stronie RODN "WOM" w Częstochowie pod adresem https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/ w zakresie:

  • harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,
  • zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 roku - regulacji prawnych,
  • przygotowania do egzaminów zewnętrznych - wytyczne MEN, CKE i GIS.

it-icon-sq

 

Ogłoszenie

W związku ze wznowieniem zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszynie od 25 maja 2020 r. proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa oraz wypełnienie deklaracji, którą uczeń musi przynieść ze sobą na zajęcia. Dokumenty zamieszczone są w zakładce "Dla rodziców/Dokumenty (COVID-19)". 

 

Dyrekcja ZSP w Olszyna

it-icon-sq

 

Informacja dotycząca wznowienia pracy przedszkola

Od dnia 25 maja 2020 r. Przedszkole Samorządowe w Olszynie wznawia pracę wychowawczo-dydaktyczną w godzinach 8.00 - 14.00.

 

Dyrekcja ZSP w Olszyna

"Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi. Caldwell Erskine"

it-icon-sq

 

Harmonogram wznowienia zajęć

 

 

  1. Zajęcia rewalidacyjne -  od 18 maja 2020 roku.
  2. Konsultacje dla uczniów klas 1-3 - od 25 maja 2020 roku.
  3. Konsultacje dla uczniów klasy 8 - od 25 maja 2020 roku.
  4. Konsultacje dla uczniów klas 5-6 - od 1 czerwca 2020 roku.

it-icon-sq

 

Kształcenie na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszynie

Czytaj więcej

© 2013 Zespół Placówek Oświatowych w Olszynie. Wszelkie prawa zastrzeżone